Produksjonen

    Rana Gruber eier og har kontroll over hele verdikjeden ved bedriften, fra utvinning av jernmalm til forsendelse av endelig produkt.

    Selskapets produksjonsplaner er utformet med tanke på å sikre at kundene har god tilgang på våre produkter – både på kort og lang sikt. Denne planleggingen krever grundige og detaljerte kunnskaper om malmreservene, kvaliteten på mineralressursene og en pålitelig prosess ved vårt oppredningsanlegg.

    For å oppnå en optimal produksjonsprosess blir aktiviteten i selskapets gruvevirksomhet nøye samordnet med operasjonene ved oppredingsanlegget. Målet med alle aktiviteter er å sørge for at kunden får levert riktig produktmengde, i henhold til spesifikasjon og avtalt leveringstid.